Loading Content..

EU PROJEKT

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0406
Naziv projekta: Ulaganje u povećanje kapaciteta i konkurentnosti poduzeća Rustica moderna d.o.o.

Rustica modernad.o.o.
Kninski trg 6
10 000Zagreb, Hrvatska
OIB: 63541597580

Razdoblje provedbe Projekta je od 1. listopada 2017. do 1. listopada 2018. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 360.165,92 HRK
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 300.000,00 HRK

Opis projekta:
Opći cilj ovog projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Rustica moderna d.o.o. kroz ulaganja u proširenje kapaciteta poslovne jedinice te usavršavanje i unapređenje procesa proizvodnje dizajnerskog namještaja. Projektom ćemo riješiti problem nedostatnosti postojeće opreme te izložbenog i radnog prostora te ćemo optimizirati poslovne procese. Podići ćemo kvalitetu radnih uvjeta te kvalitetu i promociju samog proizvoda. Projekt će biti implementiran na adresi Duga Ulica odvojak I, br. 21 u Donjoj Lomnici. Provedbom projekta tvrtka će zaposliti dva nova djelatnika, povećati prihode od prodaje i udio privatnih ulaganja. Ciljana skupina projekta na prvom mjestu su zaposlenici. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetan proizvod po prihvatljivoj cijeni te izložbeni prostor za kojim je iskazana velika potreba s njihove strane.

Kontakt osoba: Martin Bukvić, +385 (0)98 192 6496
Kontakt adresa elektroničke pošte: rusticamoderna@gmail.com; https://www.rusticamoderna.com

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr